Follow Us

LỊCH TRÌNH
COLOR ME RUN 2023

Địa điểm Monster’s Land: Công Viên Châu Á (1 Phan Đăng Lưu, Tp. Đà Nẵng)

Thứ Sáu, 02/06/2023

10:00 – 18:00 : Mở nhận Monster Kit

15:00 – 22:00 : Khám phá các trò chơi tại Asia Park

17:30 – 20:30 : Sunset Party

Thứ Bảy, 03/06/2023

13:30 : Mở cửa chào đón Color Monster

13:30 – 15:00 : Khám phá các hoạt động lễ hội tại Monster Land

15:00 : Nhảy khởi động

15:30 : Xuất phát Đường Chạy Sắc Màu – Color Me Run

17:00 : Đóng đường chạy

17:15 : Mở cửa Lễ hội âm nhạc CMR’s Concert

17:30 : Khoảnh khắc dấu ấn – “5 minutes of life time”

17:35 – 20:30 : Color Me Run’s Concert

20:30 : Kết thúc sự kiện, hẹn gặp bạn lại năm sau!

Lưu ý: Thông tin còn có thể thay đổi bởi BTC