Follow Us

LỊCH TRÌNH
COLOR ME RUN 2022

Thứ Sáu 

10/06/2022

Thứ Bảy

11/06/2022

Chủ Nhật

12/06/2022

 

9:00 – 17:00

Mở Khu vực nhận Monster Pack

(Áp dụng dành cho loại vé ngày 11/06/2022 hoặc loại vé 2 ngày)

 

17:30

Khởi hành Boat Party

 

10:00 – 12:00

Mở quầy nhận Monster Pack Trễ 

 

13:30 

Mở cửa Vùng đất Monsters

 

15:00 

Khởi động Hành trình Sắc màu

 

15:30 

Xuất phát

 

17:30 

Trình diễn Âm nhạc

 

20:00

 Kết thúc show Âm nhạc

Kết thúc Color Me Run – Ngày 01

 

 

14:00 – 18:00

Mở quầy đổi Vòng tay 

 

15:30 

Mở cửa Vùng đất Monsters

 

18:00 – 21:00

Lễ hội Âm nhạc

Lưu ý: Thông tin còn có thể thay đổi bởi BTC