shout-out-loud

BÃO SẮC MÀU ĐỔ BỘ VÀO THÀNH PHỐ!

Dự kiến tâm bão tại Phú Hưng, Quận 7, đổ bộ vào ngày 12.05.2018 . Bão mang rất nhiều niềm vui nên thay vì phòng tránh, các CMRers sẽ cần sẵn sàng để “đón bão” ngay!

shout-out-loud

#SAOAOLAO VÀ SỐNG HẾT MÌNH, ĐỜI CÓ BAO NHIÊU MÀ LẶNG THINH!

Điều gì cản trở bạn sống trọn vẹn? Vì sợ, vì ngại điều tiếng người khác? Vì không tìm ra được mục đích sống? Vì cả cuộc đời của bạn là sự sắp đặt của gia đình, thầy cô, và đồng nghiệp? #SAOAOLAO chính là tiếng hét giải phóng, một tiếng la cam kết cho việc sống hết mình cho hiện tại, trọn vẹn từng khoảnh khắc!

SHOUT OUT LOUD WALL

#colormerunvn #saoaolao